Nyproducerade bostadsrätter såldes med hemliga avtal

Köpare av nyproducerade bostadsrätter i bostadsrättsföreningarna Bromma Tracks och Biografen har nyligen rapporterat att de fått högst ofördelaktiga avtal, enligt SvD. Dessa avtal har byggbolagens eget tillsatta föreningsstyrelser tecknat med SSM:s Byggbolag respektive Oscar Properties. För fall som dessa – där byggmästarbildade styrelser försämrat eller avtalat bort delar av projektet – får bostadsrättsköpare inget skydd av lagen. Bostadsrättsköpare kan alltså lämnas helt ovetande om planer som minskar värdet av deras bostad eller som påverkar deras trivsel, då dessa uppgifter inte måste framgå i föreningens ekonomiska plan enligt bostadsrättslagen.

För bostadsrättsköpare i BRF Bromma Tracks rör det sig om föreningens mark som enligt ett hemligt avtal måste säljas tillbaka till SSM:s Byggbolag för 1 miljon kronor. Enligt en klausul i avtalet tvingas föreningen betala hela 75 miljoner kronor i böter till SSM om inte föreningens medlemmar accepterar att sälja tillbaka marken till det framförhandlade priset –  som är långt under dess marknadsvärde. Föreningen måste då även stå för SSM:s kostnad att revidera deras detaljplan. Bostadsrättsköparna har blivit ledda att tro att marken skulle användas som föreningens parkeringsplatser, men enligt det sekretessbelagda avtalet från 2014 framgår det att SSM:s egentliga ändamål för marken varit att bygga fler bostadsrätter på 5280 kvadratmeter.

Även medlemmar i BRF Biografen vid Roslagstull har fallit offer för ofördelaktiga avtal som framkommit först efter att de köpt sina bostadsrätter. Denna gång handlar det om bostadsutvecklaren Oscar Properties som utelämnat information till köparna om att ytterligare en förening skulle byggas ovanpå BRF Biografens tak. Enligt SvDs uppgifter köpte Oscar Properties byggrätterna till taket för 10 miljoner kronor och sålde sedan vidare dessa till fastighetsbolaget Axxonen för 50 miljoner kronor i oktober 2017 – en vinstaffär på 40 miljoner kronor. Oscar Properties planerar fortfarande att bygga till två våningsplan med 40 nya bostadsrätter ovanpå BRF Biografen. Dessa bostadsrätter kommer tillhöra en ny bostadsrättsförening – Biografen Penthouses.

Påbyggnadsprojektet innebär att köpare i BRF Biografen tvingas flytta ut då de bärande konstruktionerna i byggnaden måste förstärkas. Dock måste ingrepp av denna karaktär få en kvalificerad majoritet av stämman, motsvarande två tredjedelar av rösterna, för att godkännas enligt bostadsrättslagen. Medlemmar i föreningen har berättat att Oscar Properties nu försöker övertala medlemmar om att rösta igenom påbyggnadsprojektet. Oscar Properties har även medgett till SvD att alla medlemmar i BRF Biografen kompenseras monetärt och att de som direkt påverkas av omkonstruktionerna kan få högre kompensation om projektet genomförs.

Varken SSM:s Byggbolag eller Oscar Properties vill ta ställning till om de medvetet dolt dessa avtal från bostadsrättsköpare eller till såvida om priset på marken respektive byggrätten varit marknadsmässiga, enligt SvD.

Läs mer i SvD:s artikel