BRF-styrelser allt mer negativa till Airbnb

Airbnb slog rekord i Sverige förra året med hela 490 000 uthyrningar, varav 180 000 i Stockholm. Airbnb kom till Sverige 2015 och dess popularitet har vuxit stadigt varje år. Parallellt med Airbnbs tillväxt har även mängden missnöjda grannar vuxit. Idag är hela 85 procent av BRF-styrelserna negativt inställda till korttidsuthyrning enligt en ny undersökning.

Fastighetsägarna Stockholm har, i en undersökning som nådde 700 styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar i Stockholms län, undersökt styrelsemedlemmars syn på uthyrningstjänster som Airbnb. Majoriteten av uthyrningar av detta slag sker i bostadsrätter då regelverket av korttidsuthyrning är striktare för hyresrätter. Endast 5 procent av styrelsemedlemmarna svarade att de har en positiv inställning till Airbnb.

En bidragande faktor kan vara att hela 75 procent av uthyrningarna beräknas ske utan föreningens tillstånd och dessa uthyrare smiter då även från föreningens uthyrningsavgifter. De flesta föreningar kräver att bostadsuthyrare ska be om tillåtelse innan en annons läggs upp på Airbnb och vissa föreningar tar en avgift av sina medlemmar vid andrahandsuthyrning.

Enligt ett ärende som togs till Hyresnämnden sommaren 2015 kan bostadsrättsföreningar förbjuda sina medlemmar från att hyra ut sina bostäder genom Airbnb eller liknande tjänster. Undersökningen visar att 62 procent av bostadsrättsföreningarna förbjudit korttidsuthyrning, vilket är en ökning med 12 procent sedan 2015 då endast 40 procent förbjöd korttidsuthyrning.

Nästan 40 procent av de som svarat i studien upplever att korttidsuthyrning i föreningen har funderat dåligt medan 16 procent tycker att det har fungerat väl. Utöver detta rapporterar nästan hälften av styrelsemedlemmarna att de mottagit klagomål från grannar vid korttidsuthyrning i föreningen. Klagomålen är ofta kopplade till nedskräpning, skadegörelse och störningar.