Vem får vara med på stämman?

Fråga: Det är snart dags för årsstämma och nu har frågan i vår styrelse kommit upp om vem som egentligen får vara med på stämman. Vi brukar bjuda in våra hyresgäster, de som inte köpte vid ombildningen, är det rätt?

Svar: En stämma är till för medlemmarna i föreningen, ingen annan. De som är hyresgäster är inte medlemmar och får därför inte vara med på stämman. Det finns föreningar som tillåter sina hyresgäster att närvara, närmast för att de var med på alla mötena inför ombildningen och av det skälet har fått fortsätta vara med. En helt annan sak är om det kan leda till någon skada om de är med, den frågan berör vi inte här. Men de har inte rätt att vara där. Vill man att någon utomstående ska få närvara, och vill man följa lagen, så ska föreningsstämman fatta beslut om detta. Då gäller att samtliga närvarande röstberättigade på stämman måste enas om beslutet. Det räcker med att en säger nej, så måste personen gå därifrån. Det går att skriva in i stadgarna att det exempelvis ska vara enkel majoritet, om man vill det istället, men man bör noga överväga om det är lämpligt.

När kan det då vara lämpligt att utomstående närvarar? Det är vanligt att den ekonomiska förvaltaren närvarar på stämman och går igenom ekonomin. Ibland kan det vara bra att den tekniske förvaltaren är närvarande och då kan förklara något tekniskt i huset. Vill man vara formell och göra helt rätt så måste man vid varje stämma fatta beslut att dessa ska få närvara. Men som framgår ovan kan en enda säga nej, och då måste förvaltaren gå hem. För att inte hamna i den situationen kan man reglera detta i stadgarna, och skriva in vilka som ska ha rätt att närvara på stämman och då får de vara där utan något särskilt beslut. Men som alltid med utformningen av stadgar bör man vara lite försiktig. Ett sätt är att skriva i stadgarna att vissa personer har rätt att närvara, men bara om de är särskilt kallade. Att ha en oinskränkt rätt för vissa personer att få närvara kan vara olämpligt. Exempelvis om den ekonomiske förvaltaren har rätt enligt stadgarna att närvara, och stämman vill diskutera byte av förvaltare, så kanske det kan vara känsligt om han eller hon är närvarande. Då är det bra att kunna stänga ute denne genom att rätten till närvaro är villkorad. Rådgör med en kunnig jurist eller advokat om utformningen av sådana stadgevillkor!

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.