Vad kan man göra åt bristande närvaro på föreningens vårstädning?

Fråga: Det är snart dags för vårstädning i vår förening, och som vanligt kommer ju inte alla att komma och hjälpa till. Är det möjligt att ta ut en ”straffavgift” från de som inte kommer?

Svar: Det är naturligtvis tråkigt när vissa inte engagerar sig, utan åker snålskjuts på att andra hjälper till och sparar pengar till föreningen. Men tyvärr är svaret nej, en bostadsrättsförening får inte ta ut en avgift från den som inte kommer på en städdag.

Det finns de som menar att man kan vända på saken, och sänka årsavgiften för de som kommer på städdagen. Jag känner inte till att detta är prövat rättsligt, men jag tycker att det finns andra aspekter som talar för att inte använda varken straffavgifter eller sänkning av årsavgiften.

Det låter enkelt att säga att de som kommer på städdagen ska slippa en straffavgift, eller få sänkt årsavgift. Men vad innebär det att ”komma på städdagen”? Räcker det att dyka upp, kratta några enstaka löv, och sedan smita iväg? Eller gå runt med en kvast i handen hela dagen och bara prata med alla grannarna? Och hur ska man göra med de som inte kan komma, på grund av sjukdom, barn som ska på fritidsaktiviteter, eller vad det nu kan vara. Eller äldre medlemmar som har svårt att gå och röra sig? De kanske inte kan hjälpa till, hur gärna de än vill.

Det kan bli svårt att vara rättvis med sådana system. Ett alternativ är att bjuda på något gott att äta och dricka i slutet av städningen, och locka medlemmarna att komma av det skälet. Ofta är det lättare att organisera en vårstädning med personer som faktiskt vill hjälpa till, än personer som bara är där för att slippa en straffavgift. Det kan ju också vara väldigt trevligt att arbeta tillsammans med sina grannar och kanske lära känna fler i huset. En bra förening är ofta en förening med god stämning och där de boende känner varandra. Och det leder gärna till andra goda effekter.

Det bör också nämnas att bostadsföreningar, alltså sådana föreningar som bildades innan bostadsrättslagen kom på 1930-talet och inte har blivit omregistrerade till bostadsrättsföreningar, har möjlighet att ta ut sådana avgifter.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.