Finansinspektionen varnar för hög skuldsättning hos bostadsrättsföreningar

allabrf har länge varnat för bostadsrättsföreningars höga skuldsättning. Nu uppmärksammar även Finansinspektionen (FI) denna företeelse och varnar för riskerna. Enligt FI har bostadsrättsföreningar i nyproducerade fastigheter särskilt höga skulder och detta kan komma att påverka bostadsrättshavarens månadsavgifter. Detta eftersom föreningens skulder indirekt är en bostadsskuld för bostadsrättsägarna. Bostadsrättshavare är alltså dubbelexponerade vid en framtida räntehöjning och kan få betydligt höjda månadskostnader. allabrf lanserar lanserar nu en modell som hjälper bostadsrättshavare räkna ut hur föreningens avgifter kan komma att påverkas av räntehöjningar.

Utlåningen till bostadsrättsföreningar har ökat betydligt de senaste åren. Enligt FI:s årliga Bolåneundersökning som publicerades förra veckan är Sveriges bostadsrättsföreningars genomsnittliga skuld 5700 kr per kvadratmeter. Nybildade bostadsrättsföreningar i nyproducerade fastigheter har en betydligt högre skuldsättningsgrad på 11 850 kr per kvadratmeter i genomsnitt. FI varnar för att skulderna hos bostadsrättsföreningar fortsätter att öka, vilket kan leda till avgiftshöjningar för föreningarnas medlemmar vid en framtida räntehöjning. Vid ett högt ränteläge ökar föreningarnas ränteutgifter och föreningarna kan då behöva höja avgifterna för att täcka sina kostnader.

De flesta bostadsrättshavare är medvetna om att deras månadskostnad stiger parallellt med att räntan på deras privata lån ökar. Dessvärre är många ovetande om att effekten på deras månadskostnad kan bli dubbelt så stor då räntehöjningen kan komma att påverka deras månadsavgift till bostadsrättsföreningen. allabrf har länge engagerat sig i frågan om bostadsrättsföreningars skuldsättning och har nyligen lanserat en räntekänslighetsanalys, även kallad avgiftsprognos, för att hjälpa bostadsrättshavare räkna ut hur deras månadskostnad kan komma att påverkas av räntehöjningar.

– Bostadsrättsföreningarnas skuldsättning har alltid varit den viktigaste parametern i våra analysmodeller, säger Hampus Dahlstedt, VD och grundare av allabrf.se. Dagens räntor är rekordlåga och det är bara en tidsfråga innan de stiger. Det är positivt att vi nu kan hjälpa bostadsspekulanter räkna ut vilka konsekvenser det kan ha för deras månadskostnader.

I Stockholm och Göteborg är bostadsrättsföreningars skuldbörda högre än landets genomsnitt, vilket är oroande då många hushåll med bostadsrätt i dessa städer har höga bolån. Dessa bostadsrättshavare är därmed särskilt känsliga för indirekta skulder i sina föreningar. I Stockholm är den genomsnittliga skuldkvoten 550 % av bostadsrättsägarnas nettoinkomst. Utökat med föreningens skulder hamnar den genomsnittliga skuldkvoten hos bostadsrättshavare på 660 % i Stockholm, enligt FI. Detta innebär alltså att den genomsnittliga bostadsrättsägaren i Stockholm är ränteexponerad på en skuld som motsvarar 6,6 gånger dennes årliga nettoinkomst.

Den höga skuldbördan hos Sveriges bostadsrättsföreningar är minst sagt oroande. Det finns dock medel som bostadsrättsföreningar kan använda sig av för att förbättra sin ekonomi och sitt ränteläge. Fredrik Johansson, ansvarig för allabrf:s upphandlingstjänst anbudskollen.se, poängterar att bostadsrättsföreningar i grunden är mycket solida verksamheter med låg risk och därför kan förhandla om sitt ränteläge:
– Förhandlingsläget för en BRF är i regel gott och därför är det viktigt att styrelsen inte bara slentrianmässigt accepterar bankens ränteerbjudande. Vi hjälper bostadsrättsföreningar förhandla med bankerna och sänka sina räntor betydligt. Även föreningens övriga driftskostnader går ofta att förbättra kraftigt. Genom att stärka föreningens kassaflöde blir föreningen mindre exponerad för riskerna vid framtida räntehöjningar.