Checklista inför årsstämman

Inför stämman finns det mycket att tänka på! Här är några tips på vad som kan behöva göras!

Kallelsetiden
Kontroller att ni kallar i rätt tid! Det har skett ändringar i lagen om ek för och om föreningen inte har ändrat i sina stadgar kan kallelsetiden vara 4-6 veckor.

Röstlängd
Se till att ha en aktuell medlemsförteckning till stämman. Pricka av de närvarande på den så kan den sedan användas som röstlängd. Hämta en aktuell medlemsförteckning dagarna innan från er ekonomiska förvaltare!

Fullmakt
En fullmakt ska uppvisas i original, ska vara undertecknad och max ett år gammal. Fullmakt per e-post är inte en giltig fullmakt. Det kan vara bra att skicka med en mall för fullmakt i kallelsen, så blir det lättare för medlemmarna!

Ordförande
Vem ska vara ordförande vid stämman? Boka en rutinerad och kunnig extern ordförande så blir stämman rätt genomförd. Och är det risk för bråk så brukar det vara bra att någon utomstående leder stämman, för då finns chans att folk uppför sig lite bättre.

Lokal
Boka lokal i god tid så att ni har någonstans att vara! Behövs mikrofoner och högtalare? Skärm för att visa bilder eller annan information? Var där i god tid och kontrollera att allt fungerar.

Röstkort
Ta med röstkort så att de närvarande kan visa sina röster om det är öppen omröstning, kanske gröna för ja och röda för nej. Blir det sluten omröstning är det bra att ha förberett med lappar som kan delas ut.

Motioner
Om det har kommit in motioner ska de bifogas kallelsen. Det är bra om styrelsen också bifogar ett yttrande om hur styrelsen ser på motionen, om den bör bifallas eller avslås. Kontrollera i god tid om det krävs särskild röstmajoritet.

Arvode
Det är bra om valberedningen, om ni har en sådan, har funderat på arvodet för den kommande styrelsen och kan lämna förslag.

Ny styrelse
Kolla att ni har ett fullständigt förslag på ny styrelse i god tid innan stämman. Kolla med valberedningen om ni har en sådan. Att försöka få ihop en fulltalig styrelse på sittande stämma kan vara besvärligt.

Nya medlemmar och avtackning
Är det nya medlemmar i föreningen? Glöm inte att hälsa välkomna! Är det någon som slutar? Köp blommor till avtackning!

Avslutning
Är det få som brukar komma på stämman? Bjud på något gott att äta och dricka efteråt så kommer kanske fler! Och det blir lite trevligt mingel efter!

Efter stämman
Protokollet ska vara klart inom tre veckor och ska då hållas tillgängligt för medlemmarna. Eller så delar man ut det till alla.

// Advokat Christian Senyk

Exemplet ovan är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.