Signera årsredovisningen, vad gäller?

Fråga:
En ledamot har avgått under året och nu står vi inför frågan vem som ska skriva på årsredovisningen. En ledamot som är ny vill inte skriva på för att han menar att han inte var med under förra året och därför inte ska skriva på.

Svar:
Ofta kommer frågor om vem som ska skriva under årsredovisningen. Årsredovisningen handlar ju om året som har varit, ofta från 1 januari till och med 31 december, och det kan ju vara så att hela styrelsen är utbytt när det väl är dags att upprätta årsredovisningen. Det händer att ledamöter säljer och flyttar från föreningen och är det frågan om flera stycken som har avgått kanske stämman har valt nya ledamöter i deras ställe. I vissa fall kan hela styrelsen ha avgått och en helt ny styrelse ha tillkommit som inte alls har varit med under det året som årsredovisningen gäller.

Svaret på frågan är att det är de som sitter som ledamöter vid tillfället då styrelsen beslutar att avge sin årsredovisning som ska skriva under. Det spelar alltså ingen roll att man inte har varit med under det år som årsredovisningen gäller.

En styrelseledamot kan heller inte vägra att skriva under årsredovisningen. Att ledamoten har en annan uppfattning om årsredovisningen, har ingen betydelse, den ska ändå skriva under årsredovisningen. Om ledamoten har invändningar mot årsredovisningen, så kallad avvikande mening, och har den antecknats i ett styrelseprotokoll så ska den avvikande meningen fogas tillsammans med årsredovisningen.

Egentligen är svaret inte så konstigt. I bostadsrättsföreningar hålls ofta stämman på vårkanten, och då väljs även den nya styrelsen. Så faktum är att det finns väldigt många ledamöter som skriver under årsredovisningar som omfattar en period, d.v.s. först delen av året fram till stämman, då de inte var ledamöter i styrelsen. Det kanske man inte tänker på, men det är helt i sin ordning och så det ska vara.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.