Kraftigt höjda försäkringspremier för BRF:er

Många BRF:er har på senare tid drabbats av ovanligt stora premiehöjningar på sina försäkringar.  Anledningen är många och kostsamma vattenskador som belastat försäkringsbolagen – men även skadefria föreningar drabbas. Det finns dock i många fall möjlighet för föreningen att undvika prishöjningen.

Att premien på fastighetsförsäkringar uppräknas med några procent årligen tillhör vanligheterna. De prishöjningar som nu är aktuella för många BRF:er är dock betydligt mer omfattande än så.
– Vi pratar med många föreningar som fått premiehöjningar på mellan 15 och 30 procent bara sedan förra året, säger Fredrik Johansson BRF-ansvarig på allabrf.se och anbudskollen.se.

Många av de etablerade försäkringsbolagens fastighetsportföljer dras med dålig lönsamhet. Vattenskadorna är boven i dramat och var och en av dessa skador kostar regelmässigt försäkringsbolagen sexsiffriga belopp. Detta har lett till att många av försäkringsbolagen nu gjort ändringar i sina tariffer och sin prissättning.
– Försäkringsbolagen behöver förstås få täckning för sina kostnader. Men det är synd att även föreningar som arbetar aktivt med att minimera vattenskador drabbas hårt, säger Fredrik.

När försäkringsbolagen gör sin riskbedömning och sätter premierna utgår man till stor del från hur gamla fastighetens stammar är. Då räknar man endast kompletta stambyten – om föreningen renoverat stammarna med relining så värdesätts det i regel inte överhuvudtaget i denna bedömning.
– Det finns en viss problematik i även detta. En 60-talsfastighet som har stamrenoverats för bara ett år sedan kan enligt försäkringsbolagens bedömning fortfarande ha stammar från 60-talet, om stamrenoveringsmetoden varit relining istället för stambyte. Sannolikt kommer dessa bedömningar behöva förändras framöver, säger Fredrik Johansson.

Så undviker ni höjningen av er försäkringspremie

Om föreningen har alltför omfattande skadehistorik kan en premiehöjning i bostadsrättsföreningens försäkring vara befogad. Men i många fall går det att undvika att föreningen drabbas av kraftiga premiehöjningar. Då gäller det att styrelsen är väldigt alert och har tid och lust att förhandla med försäkringsbolagen. I regel får styrelsen inte vetskap om att deras försäkringsgivare vill höja premien förrän försäkringsbrevet för kommande period dimper ner i brevlådan några veckor innan förfallodagen. Då är det svårt för många styrelser att hinna agera.
– Möjligtvis hinner styrelsen ringa till sitt eget försäkringsbolag och diskutera saken, men bolagens förhandlingsvilja är markant lägre när förfallodagen ligger snart i tiden. De vet nämligen att BRF:er ofta inte har möjlighet att göra en upphandling och byta försäkringsbolag med kort varsel, säger Fredrik Johansson.

ERBJUDANDE:
Anbudskollen erbjuder just nu kostnadsfritt en översyn av bostadsrättsföreningars försäkring.
Styrelsen får bl.a. hjälp med:

– Granskning av föreningens försäkringsvillkor, självrisker och omfattning
– Löpande bevakning mot premiehöjningar
– Rådgivning och bollplank i försäkringsfrågor
– Prisförhandling med befintligt försäkringsbolag
– Offertinhämtning från konkurrerande försäkringsbolag 

Skicka ett meddelande till info@anbudskollen.se eller ring 08 – 684 422 22 för mer information.