Ändra stadgarna? Nu börjar det bli dags!

Efter en ändring i lagen om ekonomiska föreningar så måste alla bostadsrättsföreningar se över sina stadgar så att de stämmer överens med lagen.

Om föreningens stadgar har bestämmelser som strider lagen så måste styrelsen senast den 30 juni 2018 på en stämma lägga fram förslag på ändringar av stadgarna som överensstämmer med lagen.

Några av de ändringar som har skett i lagen gäller

  • Tider för kallelse till stämma
  • Sättet för kallelse till stämma
  • Möjligheter och förutsättningar för att få kalla med e-post
  • Hur och när medlem ska få handlingar från föreningen
  • Hur stämman ska öppnas och genomföras
  • När revisorn ska lämna sin revisionsberättelse

Om styrelsen följer vad som står i stadgarna om kallelse och det står fel i stadgarna, kan ett beslut som fattas på stämma bli ogiltigt. Det kan leda till stora problem.

Vill föreningen ha hjälp med att ta fram förslag på ändringar i stadgarna eller ta fram förslag på helt nya stadgar, så går det utmärkt att ta kontakt!

Christian Senyk
Advokat
Tel 070 36 11 200
E-post christian@arxis.se