Vem ansvarar för brandvarnaren?

I december månad ökar antalet bränder markant jämfört med andra månader – inte sällan på grund av att levande ljus lämnas oövervakade. Brandvarnare är en billig och extremt viktig investering, som kan rädda liv när olyckan är framme. Speciellt när det bor flera personer och hushåll i samma byggnad. Men vad många inte vet om är det fastighetsägarens, alltså bostadsrättsföreningens, ansvar att se till att det finns brandvarnare i byggnaden och i lägenheterna. Lagen säger dock inte exakt hur ansvaret ska delas upp. Men statens räddningsverks allmänna råd säger att ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare lämpligen kan klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna. Om inte annat avtalas bör ägaren ansvara för installationen av brandvarnare.

Underhåll av brandvarnaren är däremot en annan fråga. Om det inte regleras i stadgarna är det föreningens ansvar att underhålla och se till att brandvarnarna har fungerande batterier. Dock är det opraktiskt för styrelsen att hålla koll på så många brandvarnare. Bostadsrättsföreningen kan därför lägga över underhållsansvaret på bostadsrättsinnehavarna genom en skrivelse i stadgarna. Det ska nämnas att de flesta normalstadgar redan reglerar detta till föreningens fördel.

Allabrf och Bofokus rekommenderar att styrelsen i december, i sin kommunikation till sina boende, påminner om vikten av att dubbelkolla att samtliga brandvarnare i bostaden fungerar.

Läs gärna MSBs informationsblad