Chockhöjning av uppvärmningskostnaderna

Vid årsskiftet kommer flertalet energibolag att införa en ny prismodell för fjärrvärme. Resultatet: Kan öka bostadsrättsföreningens uppvärmningskostnader med upp till 30 procent. Den nya modellen utgår ifrån energitoppar istället för att fokusera på energiförbrukningen överlag. Resonemanget enligt energibolagen är att denna modell är mer rättvis och bättre för miljön. Samtidigt rekommenderar de att hushåll gör andra förebyggande åtgärder för att hålla nere sina el- och värmekostnader.

Energibolagen får nu kritik för att kunderna fått ytterst bristfällig information om den nya prismodellen. Många är inte ens medvetna om den nya modellen och har ingen aning om vad som gäller. Speciellt när den nya modellen införs till årsskiftet kan det medföra problem eller prischock för de föreningar som inte är förberedda. I många fall kommer oväntade avgiftshöjningar att prägla föreningen.

Det finns ändå sätt att skydda sig mot ökande värmekostnader. Många kan vara kostsamma lösningar, men det finns även billigare alternativ. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att hitta lösningar för just er bostadsrättsförening.
Maila era frågor till upphandling@allabrf.se eller ring 08 – 684 422 22 för gratis tips och råd.

Läs mer hos din fjärrvärmeleverantör eller på:

Fastighetstidningen

Varberg energi

Jämtkraft

Fortum