Uppföljning: HSB-föreningen misstänks vara plundrad

Tidigare uppmärksammandes fallet med HSB-föreningen Brf Ida i Malmö, som banken inte ville låna pengar till. Nu riskerar 738 hushåll att hamna i svår kris när föreningen hotas av konkurs.  En konkurs innebär i praktiken att medlemmarnas bostadsrätter omvandlas till hyresrätter och eventuella lån som medlemmarna har omvandlas till blancolån, då ingen bostad längre finns som säkerhet för lånen. Tidningen Sydsvenskan har gjort en djupdykning i ärendet och fått fram ytterligare information. VD:n för ett av bolagen som föreningen gjort stora beställningar av sitter sedan en tid häktad för ekonomisk brottslighet.

En granskning av föreningens räkenskaper visar att föreningen tycks ha plundrats på pengar. Totalt handlar det om 220 miljoner som misstänks ha försvunnit genom mer eller mindre anmärkningsvärda transaktioner. Anklagelser om grov förskingring har framförts mot delar av styrelsen. Även HSB, som hanterar föreningens ekonomiska förvaltning, kritiseras i detta fall för bristande kontroll.

Kommentar från allabrf.se:
För att undvika risk för jäv mellan styrelse och leverantör är det viktigt att vid upphandlingar klargöra att ledamöterna inte har egen ekonomisk koppling till leverantörerna som deltar i upphandlingen. Läs gärna 9 tips för en lyckad BRF-upphandling

Läs mer om det aktuella fallet:

Sydsvenskan

Ekonomibloggen Cornucopia