Styrelsen anser en ledamot vara olämplig, kan vi avsätta personen?

Fråga:
Vi har en styrelseledamot som vi inte tycker är lämplig att fortsätta att arbeta i styrelsen. Hur kan vi i styrelsen göra för att avsätta ledamoten?

Svar:
Om det uppstår problem med samarbetet i styrelsen bör man naturligtvis först försöka lösa problemen. Har man ställt upp och blivit invald i en styrelse måste man räkna med att behöva samarbeta med personer som man kanske inte tycker om eller som inte delar ens åsikter. Men om det inte går att lösa problemen, eller om personen gör olämpliga saker, kanske till och med olagliga, kan det bli nödvändigt att göra något åt saken.

Det går naturligtvis att fråga om personen självmant kan tänka sig att avgå, men om hen vägrar så får andra metoder användas. En styrelse kan varken välja en ny ledamot eller avsätta någon, det är ett beslut som bara stämman kan fatta. Samma sak gäller också suppleanter och revisorer.

Hur ska då styrelsen göra för att få bort en ledamot? Låt oss kalla ledamoten som ni vill få bort för Pelle. En lösning är att kalla till en extra stämma för val av ny styrelse, resten av styrelsen avgår och Pelle blir kvar som enda ledamot. Minsta antalet ledamöter för en styrelse i en bostadsrättsförening är tre eller det högre antal som framgår av stadgarna. När det bara finns en ledamot kvar måste stämman utse nya ledamöter, annars kommer föreningen att tvingas likvideras (se fotnoten nedan), och det vill ingen ska hända. På extrastämman ställer styrelsen upp för omval, men tillsammans med en ny person i stället för Pelle. Det är bra att ha pratat med ett antal medlemmar i förväg, och eventuellt hämta in fullmakter för de som inte kan komma, så att ni vet att ni blir valda igen. Om allt går vägen beslutar stämman att välja en ny styrelse med er som ledamöter. I och med att en ny styrelse väljs förlorar Pelle automatiskt sin plats i styrelsen.

Ni kan också prata med Pelle och förklara att ni kommer att göra det som beskrivs ovan, så kanske Pelle väljer att avgå självmant. Det är ju inte så roligt att bli avsatt på en extra stämma, inför alla medlemmar. Debatten på stämman kan ju också bli tråkig. Att istället kalla till en extra stämma för ett fyllnadsval, d.v.s. för att välja en ersättare efter att Pelle har avgått är ju trevligare. Då kan det räcka med att förklara att Pelle själv har valt att avgå, mer behöver inte sägas.

Ett tips, om man förutser att det kan bli en stökig stämma, är att anlita en utomstående som ordförande på stämman, exempelvis en erfaren jurist eller advokat. Det brukar lugna debatten och personangrepp brukar kunna undvikas. Och stämman blir också rätt genomförd.

Fotnot. Likvidation betyder i korthet att alla föreningens tillgångar säljs, inklusive huset, skulderna betalas, bostadsrätterna upphör att existera och överskottet, om det blir något, delas ut till medlemmarna.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

//Advokat Christian Senyk