Medlemsförteckningen, måste vi lämna ut den?

Fråga:
Måste styrelsen lämna ut hela medlemsförteckningen om en medlem begär att få se den? Kan styrelsen besluta att bara styrelsen får ha tillgång till medlemsförteckningen?

Svar:
En bostadsrättsförening är skyldig enligt bostadsrättslagen att föra en medlemsförteckning.

Enligt bostadsrättslagen ska medlemsförteckningen också hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Detta betyder att vem som helst kan kontakta föreningen och har då rätt att ta del av uppgifterna i medlemsförteckningen. Man kan säga att uppgifterna är offentliga.

Att medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig innebär inte att styrelsen är skyldig att lämna ut en kopia, inte ens mot ersättning. Det räcker att den som begär att få se medlemsförteckningen kan läsa den, t.ex. genom att titta på en bildskärm om förteckningen är lagrad elektroniskt.

Detta betyder att inte bara medlemmarna i föreningen har rätt att ta del av medlemsförteckningen, utan även utomstående. Och styrelsen kan inte besluta att bara styrelsen får ha tillgång till medlemsförteckningen.

Finns det medlemmar med skyddade uppgifter, så kan det finnas anledning med viss försiktighet. Då rekommenderas att kontakta en jurist eller advokat för att rådgöra hur styrelsen ska hantera en begäran om att få ta del av uppgifter ut medlemsförteckningen.

Notera också att om begäran att få ta del av uppgifter grundas på personuppgiftslagen, så finns det särskilda regler. I detta sammanhang kan även nämnas att personuppgiftslagen kommer att ersättas av EUs dataskyddsförordning i maj 2018.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

//Advokat Christian Senyk