Verklig huvudman

Många föreningar har i dagarna fått e-post från Bolagsverket om verklig huvudman.

Det har kommit en ny lag om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Bakgrunden till lagen är ett nytt penningtvättsdirektiv som antogs år 2015. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. I Sverige är det Bolagsverket som för detta register och alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att göra en anmälan. Att anmäla verklig huvudman är gratis till och med den 1 februari 2018, sedan kostar det 250 kr.

I de flesta bostadsrättsföreningar har en medlem en röst och om flera äger en bostadsrätt tillsammans så brukar de bara ha en röst gemensamt. Det är ovanligt i bostadsrättsföreningar att det finns avtal om att utse styrelseledamöter eller kontrollera röster. Generellt kan man säga att om ingen i föreningen har ett andelstal på 25 procent eller mer så finns det sannolikt ingen verklig huvudman. Av detta följer att föreningar med fler än 6-7 medlemmar och med ungefär lika stora lägenheter och andelstal, har troligen ingen verklig huvudman. I de fall föreningen inte har någon verklig huvudman ska styrelsen helt enkelt anmäla att föreningen saknar verklig huvudman. På Bolagsverkets hemsida finns utförligare förklaringar och exempel som ger vägledning om hur just er förening ska bedömas.

Har ni inte anmält en e-postadress för er förening, passa då på att registrera den samtidigt som ni anmäler verklig huvudman. Då kommer föreningen automatiskt att få ett e-postmeddelande varje gång det kommer in en ändring till Bolagsverket om föreningen. Det gör att ni i styrelsen får bättre kontroll på vad som registreras om föreningen och kan också försvåra en kapning av er förening, d.v.s. att någon exempelvis ändrar styrelsens ledamöter och på så sätt lyckas ta ut pengar från föreningens bankkonto.

Anmälan om verklig huvudman och e-postadress görs på bolagsverket.se. För anmälan om e-post länkas man vidare till verksamt.se.

På verksamt.se kan ni också enkelt ändra styrelsen, adress och andra uppgifter om föreningen. Ni har väl ändrat nya styrelseledamöter och suppleanter efter vårens stämma?

Läs mer på bolagsverket.se och verksamt.se, där finns mer information.

Ovanstående text är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

Bolagsverket: Vanliga frågor och svar

Bolagsverket: Regler om verklig huvudman för föreningar

Bolagsverket: Så anmäler ni verklig huvudman

Bolagsverket: Anmäl verklig huvudman