Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

allabrf.se har undersökt bostadsrättsföreningars försäkringar. Resultatet visar att endast var femte styrelse har god kännedom om sina försäkringsvillkor. Undersökningen visar också att många BRF:er betalar mer än de egentligen behöver för sin försäkringspremie. Vissa föreningar har även allvarliga brister i sitt försäkringsskydd – det förekommer t.o.m. att man missat att försäkra delar av fastigheten.
 

Ett heltäckande försäkringsskydd är en grundläggande förutsättning för en välskött bostadsrättsförening. Samtidigt kan fastighetsförsäkringar vara komplicerade och de allra flesta styrelser har varken intresse eller kunskap för att sätta sig in i alla villkor.

– Vår undersökning visar att de flesta föreningar har ett acceptabelt försäkringsskydd men det finns samtidigt de som har allvarliga brister som styrelsen inte är medveten om, säger Fredrik Johansson, ansvarig för avtalsförhandlingar på allabrf.se.

Just när det gäller försäkringar kan brister få förödande konsekvenser. T.ex. om man har missat relevanta försäkringsmoment, har försäkrat fastigheten baserat på felaktiga uppgifter eller missat att försäkra t.ex. fristående byggnader. Den värsta konsekvensen blir om försäkringsbolaget nekar ersättning i samband med en allvarlig skada. Saknar styrelsen då dessutom styrelseansvarsförsäkring kan skadeståndskrav riktas mot enskilda styrelsemedlemmar.

– Den vanligaste problematiken är dock att föreningar helt enkelt betalar mer än de behöver för sin försäkringspremie, säger Fredrik Johansson. Precis som med t.ex. förvaltningsavtal måste föreningens försäkring ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att den är konkurrenskraftig. Inte bara premien behöver ses över utan även självrisker vid exempelvis vattenskador, som är den i särklass vanligaste skadan bostadsrättsföreningar råkar ut för.

– Särskilt om föreningen t.ex. gjort ett stambyte i närtid finns det all anledning att förhandla ner sin försäkringspremie. Men även annars finns i regel goda möjligheter att sänka försäkringskostnaden och förbättra sina villkor.

Tips och råd till styrelsen

allabrf.se erbjuder i dagsläget föreningar gratis konsultation och svar på försäkringsrelaterade frågor. BRF-styrelser erbjuds även professionell hjälp med att se över sina försäkringsvillkor och sänka kostnaden för premien.

För mer information maila info@anbudskollen.se eller ring 08 – 684 422 22