Pressmeddelande: Här bor du gratis – Lista på föreningar med 0 kr i månadsavgift

Månadsavgiften är helt avgörande för värderingen av lägenheter. Det är inte vanligt men det finns bostadsrättsföreningar i Sverige som har 0 kronor i månadsavgift. Samtidigt säger inte avgiftsnivån allt i en förening, det viktigaste för en bospekulant är att se framtida utveckling av avgiftsnivån.

Månadsavgiften är det bospekulanter tänker på främst när det gäller kostnaden för en bostadsrätt och är även det som direkt påverkar värderingen av lägenheter mest. Det krävs ofta något extraordinärt i en bostadsrättsförening för att kunna erbjuda sina medlemmar gratis boende. Vissa har sålt av stora tillgångar och är helt lånefria. Andra har väldigt höga intäkter från lokaler. Det sistnämnda innebär dock att föreningen klassas som en “oäkta” förening vilket kan ha negativa skattekonsekvenser för boende.

– En del föreningar har extremt stora värden gömda i sina fastigheter. BRF Storstugan i Täby är ett extremt exempel där föreningen under hösten förhandlar om att sälja sin parkeringsplats för 1,7 miljarder till en byggherre som planerar bygga en skyskrapa. Det skulle innebära gratis boende i 10 år och utdelning på upp till 1 miljon per medlem, säger Hampus Dahlstedt grundare av allabrf.se.

Det bästa sättet att jämföra olika månadsavgifter är att räkna ut årsavgiften per kvadratmeter bostadsyta för hela bostadsrättsföreningen. Bospekulanter kan uppskatta föreningens årsavgift per kvadratmeter genom att ta månadsavgiften för en specifik lägenhet, multiplicera med antalet månader (12) och dividera med storleken på lägenheten. Medianvärdet för 2016 är 637 kronor per kvadratmeter. Det flesta föreningarna håller sig mellan 400-800 kronor per kvadratmeter.

Även om föreningen har låga årsavgifter idag kan andra faktorer, exempelvis negativt kassaflöde, göra att föreningen kan behöva höja årsavgifterna framgent. allabrf.se har utvecklat ett betygssystem som tar hänsyn till sju viktiga parametrar, varav månadsavgiften är en. Genom betygssystemet får bospekulanten en bra helhetsbild av föreningen.

– Alla kan se hur stor avgiften är idag. Det absolut viktigaste att hålla koll på är den framtida förändringen i årsavgiften. Vårt betygssystem för bostadsrättsföreningar belyser flera viktiga parametrar som gör att man får koll på hur föreningens ekonomi kommer utvecklas, säger Hampus Dahlstedt.

allabrf.se har en gratistjänst för bospekulanter där man kan se information om föreningen direkt på mobilen under visning, exempelvis hur hög månadsavgiften är, vilket betyg föreningen har fått och vilka lägenheter som har sålts i föreningen.

Tabell: 5 Exempel på äkta bostadsrättsföreningar med 0 kr i avgift

Bostadsrättsförening Avgift per kvm allabrf.se

Betyg

Äkta/

oäkta

Kommun (stadsdel)
BRF Brunfisken 21 0 A++ Äkta Stockholm (Östermalm)
BRF Kronkvarnen 14 0 A+ Äkta Stockholm (Östermalm)
BRF Lavetten 15 0 A+ Äkta Stockholm (Kungsholmen)
BRF Torselden 7-9 0 A+ Äkta Lidingö
HSB BRF Täppan i Stockholm 0 A Äkta Stockholm (Södermalm)

(källa: allabrf.se, 2017-08-31, data från 2016 års bokslut)

För mer information vänligen kontakta:

info@allabrf.se