Pressmeddelande: Prisras förväntas på lägenheter i extremt små bostadsrättsföreningar

De flesta bostadsspekulanter vet idag att föreningens ekonomi är viktig för bostadens värde. Men även storleken på föreningen har betydelse. Att köpa en bostadsrätt i en liten bostadsrättsförening medför exponentiellt högre risk och priset på lägenheter förväntas sjunka dramatiskt framöver.

Att bo i en liten bostadsrättsförening kan kännas gemytligt för många. Det man kanske inte tänker på är de ökade riskerna. Det finns flera mardrömsexempel de senaste åren och nyligen aktualiserades frågan igen då en förening i Arboga “kuppades” i konkurs och medlemmarna förlorade sina insatser.

I en liten förening med kanske bara 3-5 medlemmar utgör varje medlem en väldigt stor del av föreningen. Det blir svårt att särskilja på styrelseansvaret och egna intressen, säger Hampus Dahlstedt, grundare och VD på allabrf.se.

Största risken i extremt små bostadsrättsföreningar är att medlemmar blir oense om hur föreningen ska skötas och om investeringar som påverkar medlemmar olika.

Bostadsrättslagen (1991:614) fungerar inte lika bra på extremt små bostadsrättsföreningar. När alla medlemmar sitter i styrelsen går mycket av poängen med att vara en förening förlorad. Om det blir tvist drabbas alla och risken finns att konflikten blir både infekterad och svårlöst, säger Christian Senyk, advokat med lång erfarenhet av bostadsrättsföreningar.

Förutom att konflikter lätt uppstår finns även andra risker i små föreningar. De är ofta beroende av ett par eldsjälar som kanske sköter redovisning och andra uppgifter själv. Det kan vara svårt att försäkra fastigheten samt få bankfinansiering till underhållsprojekt.

allabrf.se har undersökt sambandet mellan slutpriser i små bostadsrättsföreningar (5 eller färre lägenheter) jämfört med större bostadsrättsföreningar. Resultatet visar att det inte finns något statistiskt säkerställt samband. Samtidigt finns stort belägg för att det kommer att förändras framöver då banker redan har agerat och allt mer sällan medger bolån till bospekulanter i små bostadsrättsföreningar.

– Vår data visar på att bospekulanter betalar ungefär lika mycket per kvm boyta för en bostadsrätt i en extremt liten bostadsrättsförening jämfört med en normalstor bostadsrättsförening. Det betyder att man inte tar höjd för de stora risker som faktiskt finns. Vi är övertygade om att det kommer att ske en prisjustering inom kort då även banker har agerat, säger Hampus Dahlstedt.

allabrf.se har en gratistjänst som gör att bospekulanter lätt kan se information om föreningen direkt på mobilen under visning, exempelvis hur många medlemmar som finns och annan viktig information om föreningens ekonomi.

 

För mer information vänligen kontakta:

Hampus Dahlstedt, VD allabrf.se, 0703-222145, hampus@allabrf.se

Christian Senyk, Advokat, 070-3611200, christian@arxis.se