Bostadsrättsföreningar kan kuppas i konkurs

En kuppartad ansökan satte en bostadsrättsförening i Arboga i konkurs. Efter år av rättegångar och miljontals kronor har de boende inte lyckats häva beslutet.

-Konkursens konsekvenser blir att många drabbas med förödande följder, säger Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt till SvD.

Med dagens lagstiftning finns nämligen inga krav på att beslutet att sätta en bostadsrättsförening i konkurs ska fattas på en stämma eller att medlemmarna ska informeras.

-Kort och koncist menade de att vi inte ens har behörighet att överklaga säger en av de drabbade till SvD. I det här fallet är det dem som satt föreningen i konkurs som har rätt att överklaga beslutet.

Läs hela artikeln här