Ny lag om elsäkerhet har trätt i kraft

Den 1 Juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

Tidigare har vissa regler funnits i olika förordningar (Starkströmsförordningen, elinstallatörsförordning och Förordningen om elektriskt materiel) men finns nu samlade under en och samma elsäkerhetslag, med en kompletterande elsäkerhetsförordning.

I den nya lagen finns det krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur mans ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagens ansvar att dessa krav uppfylls.

Vill du läsa mer och ladda hem en handbok från elsäkerhetsverket om de nya reglerna klicka här