Andrahandsuthyrning, vad ska vi tänka på?

Fråga:
Vi har fått en ansökan från en medlem som vill hyra ut lägenheten i andra hand. Vad ska vi tänka på?

Svar:
Se till att få en komplett ansökan! Medlemmen ska ange varför den vill hyra ut, till vem och hur länge. Se också till att få kontaktuppgifter till medlemmen under tiden den är borta, och kanske även till ett ombud som bor i närheten, om det händer något. Kontaktuppgifter för hyresgästen är också bra att ha. Vanliga skäl som kan godtas är samboende på prov, studier eller arbete på annan ort under en begränsad tid eller sjukdom. Om styrelsen beviljar ansökan är det viktigt att det av beslutet framgår till vem medlemmen får hyra ut, hur länge och skälet till uthyrningen. Håll sedan reda på uthyrningen så att den inte går över tiden, för i så fall behövs en ny ansökan. Tänk också på att om medlemmen byter till en annan andrahandshyresgäst så måste den ansöka om ett nytt tillstånd.

Träffa gärna andrahandshyresgästen och informera om vad som gäller i huset. Det ligger förvisso på medlemmen som hyr ut att göra det, men det skadar sällan att upprepas. Och det är bra att få träffa andrahandshyresgästen, så ni vet vem som ska bo i huset.

Kom ihåg att det är medlemmen som ansvarar för betalning av avgiften och för störningar från lägenheten, även att den är uthyrd i andra hand. Vad gäller skador som en andrahandshyresgäst vållar är det mer komplicerat. Enligt ett avgörande från hovrätten har medlemmen som hyr ut inte strikt ansvar för vad andrahandshyresgästen gör, vilket kan skapa problem för föreningen. Det ligger alltså i både förenings och den uthyrande medlemmens intresse att andrahandshyresgästen är skötsam och pålitlig.

Det är bra att upprätta rutiner kring andrahandsuthyrning och ha information om hur det går till att ansöka på t.ex. föreningens hemsida. Där kan det också finnas ansökningsblanketter.

Nu i sommartider kan det hända att medlemmar vill hyra ut via förmedlingstjänster såsom AirBnB. Hyresnämnden har i ett avgörande uttalat att Airbnb mer är att likna vid hotellverksamhet och kan uppfattas som störande för övriga boende.  Hyresnämnden lämnade därför inte tillstånd till andrahandsuthyrning i det fallet. Det finns alltså möjlighet att neka till sådan uthyrning. Vill föreningen undvika sådan uthyrning kan det vara bra att informera om att det inte är tillåtet och kanske också skriva in det i stadgarna, i ordningsreglerna och på hemsidan.

Har föreningen skrivit in i sina stadgar att den får ta ut en avgift för andrahandsuthyrning kan den göra det, om inte kanske det är dag att ändra stadgarna?

Och slutligen; om styrelsen nekar tillstånd så kan medlemmen ansökan om tillstånd i hyresnämnden och då kommer hyresnämnden att avgöra om medlemmen får hyra ut i andra hand eller inte.

// Advokat Christian Senyk

Läs även Christians svar till Kan vi neka medlemskap?