Kan vi neka medlemskap?

Fråga:
Vi har fått en ansökan om medlemskap i samband med en överlåtelse av en bostadsrätt. Vi misstänker att allt inte står rätt till. Kan vi neka medlemskap?

Svar:
I princip alla som uppfyller bostadsrättslagens krav och föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar i bostadsrättsföreningen. I vissa fall kan det finnas skäl att neka. En person som inte tänker bosätta sig i lägenheten utan köper den för att hyra ut i andra hand, eller bara för att renovera och sedan sälja vidare till någon annan, kan skapa problem för de övriga boende med buller och hyresgäster som inte tar ansvar för huset.

Det är en god idé att alltid ta en kreditupplysning på sökanden, även om den beviljats banklån. Det bör framgå av stadgarna att föreningen har rätt att ta en sådan upplysning. Av upplysningen kan det komma fram mycket information. Betalningsanmärkningar och obetalda skulder kan vara skäl att dra öronen åt sig. Av kreditupplysningen kanske det framgår att personen äger fastigheter. Hur används de fastigheterna? Om de hyrs ut till andra personer, är det kanske ett tecken på att även lägenheten kommer att hyras ut?

Är lägenheten rimligt stor eller liten för personen och dess eventuella familj? Kommer den bara att användas som övernattningslägenhet? Ofta är det bättre med medlemmar som engagerar sig och kan vara med i styrelsearbetet än medlemmar som sällan är i huset. Kanske är det en stökig person som inte kommer att bevara sundhet, ordning och skick i fastigheten, som det står i bostadsrättslagen? Det går att begära referenser och kontakta tidigare hyresvärdar eller styrelser i föreningar där personen tidigare bott. Det går också att söka på Internet, men med viss källkritik, naturligtvis.

Ett gott råd är att om möjligt träffa den som ansöker om medlemskap. Fråga om det som väckt era misstankar, om vad personen har för anknytning till området, om den ska börja arbeta eller studera i närheten, var kommer barnen att gå i skola, o.s.v. Kanske är oron helt obefogad och det finns rimliga och godtagbara svar på era frågor. Kom också ihåg att man aldrig får neka på en diskriminerade grund, såsom etnicitet, sexuell läggning, o.s.v.

Ett möte med blivande medlemmar kan också vara ett positivt och trevligt sätt att hälsa välkomna till föreningen och överlämna stadgar och ordningsregler och fråga om intresse att delta i styrelsearbetet, i trädgårdsgruppen och annat. Det kan vara en bra och välkomnande rutin som kan fylla många syften. Upprätta gärna rutiner för hur ni tar emot sökanden, så att alla i styrelsen kan vara med och dela på arbetet. Och berätta gärna för mäklaren när denne tar kontakt inför försäljningen om era rutiner. Det kan förhoppningsvis göra att mäklaren tänker på att köparen ska kunna godtas som medlem i föreningen.

Har ni väl godkänt medlemskapet är det mycket svårt att bli av med en medlem, så det gäller att tänka efter före beslut. Överväger ni att neka medlemskap, så måste ni ha goda skäl för detta. Om ni nekar kan frågan prövas i både hyresnämnd och hovrätten, och föreningen kan till och med bli skadeståndsskyldig om den nekar utan att ha skäl till det. Konsultera en jurist med erfarenhet på området innan ni fattar ert beslut. Och ta även hjälp för att upprätta rutiner för medlemskapsansökningar.

// Advokat Christian Senyk

 

Läs även Christians svar på Andrahandsuthyrning, vad ska vi tänka på?