Lektion 5: Varför är belåningen en viktig faktor?

Att en förening har lån hos en kreditgivare är mer regel än undantag. Det är få föreningar som är skuldfria. Därför är det viktigt att ta upp vad som menas med att en förening har lån och hur det påverkar dig som är medlem i föreningen.

När det sker en ombildning eller att en förening bygger nya hus så får medlemmarna göra en insats i föreningen. Insatserna kompletteras ofta med lån från en eller flera kreditgivare för att täcka anskaffningskostnaden. Lånets storlek varierar från förening till förening och för att kunna göra en rättvis jämförelse brukar man ta lånets storlek och dela det på föreningens medlemmar, se nyckeltal Belåningsgrad/skuldsättning.

En medlem i en förening som är belastad med lån är indirekt belastad själv av lånen. Det betyder att föreningens skuld belastar dig som medlem genom årsavgiften.

Ett exempel
Berit och Bertil äger en del i bostadsrättsföreningen Silverpennan och har rätt att bruka en lägenhet på 65kvm. Föreningen har totalt 10 lika stora lägenheter med lika andelstal, föreningen har alltså totalt 650 kvm som boarea. Föreningen har en långfristig skuld till ett kreditinstitut på 3 900 000kr, det betyder i sin tur att Silverpennan har skuldsättning på 6 000kr/kvm.

Hur påverkar detta Berit och Bertil som medlemmar i föreningen?

Jo Berit och Bertil äger bostadsrätten till en 65kvm stor lägenhet, det betyder att lägenheten har 390 000kr av totala lånen i föreningen.

Låt oss säga att Berit och Bertil köpt bostadsrättslägenheten via en mäklare för 20 000kr/kvm, då har dem betalt 1 300 000kr. Eftersom föreningen har en skuld på 6 000kr/kvm betyder det att bostadsrättslägenheten egentligen kostar 26 000kr/kvm eftersom föreningen har finansierat en del av den ursprungliga anskaffningskostnaden med lån.