Lektion 2: Ofta använda förkortningar, men vad betyder de?

När man läser en årsredovisning, mäklarannons eller dylikt upptäcker man att det frekvent används fina ord och förkortningar. Vet man vad dessa betyder blir det mycket lättare att förstå och få en helhetsbild över vad som faktiskt menas. Nedan har vi samlat några av de vanligast förekommande. Vanligtvis används förkortningar vid beskrivning av ytor och renoveringar. Vi har samlat några av de förkortningarna och begreppen som används.

Boyta/ Boarea (BOA)
En yta är något du kan ta på, till exempel en bords- eller golvyta. Area är den uppmätta storleken på en yta och det kan alltså vara bra att skilja på yta och area.

Alla utrymmen i en bostad kan inte användas lika bra och har därför delats in i två typer av begrepp boa och bia.

Enkelt sagt är BOA den area avsedd för bostadsändamål och BIA den övriga arean. I våningsplan där hela golvet ligger ovanför den omgivande marknivån räknas all area som boarea. Bia är det utrymme som är inrättat så att möjligheten att använda det under vissa delar av året är begränsad, till exempel helt inglasad veranda/uterum, balkong eller loft som har lågt i tak.

Lokalarea (LOA)
Det är inte ovanligt att en bostadsrätts förening har areor som inte är ämnat för bostadsändamål. Det kan vara så att föreningen är lokaliserad centralt i en stad och att det på bottenvåningen finns butiker. Föreningen äger lokalerna och hyr ut dem. Detta är så kallad lokalarea (LOA) och tillsammans med BOA så utgör det föreningens totala yta.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Är en kontroll av ventilationssystemen i byggnaden och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som dem ska. Denna kontroll bör göras regelbundet av en certifierad besiktningsman.

Vatten och Avlopp (VA)
Benämning på vattenförsörjning av dricksvatten och hantering av avloppsvatten.

Övriga förkortningar

B.V – bottenvåning

Ö.G. – över gården

ÖK. – överenskommelse

U.P.A – utan personligt ansvar

U.a. – utan anmärkning

Tr. – trappa

Jfr – jämför

Skicka gärna ett mail till info[at]allabrf.se om du har en bostadsrelaterad förkortning som inte finns med