allabrf.se lanserar ratingsystem för bostadsrättsföreningar

allabrf.se har Sveriges största databas med ekonomisk information om bostadsrättsföreningar. Idag lanseras ett betygssystem för att ranka föreningar baserat på deras ekonomi. Betyget ger privatpersoner ett enkelt och bra hjälpmedel för att analysera och jämföra bostadsrättsföreningar. 

– Vårt mål är att ge privatpersoner trygghet i sitt livs kanske största affär. Många spekulanter hinner inte med eller har svårt att förstå föreningens årsredovisning. Vårt nya ratingsystem ger dem ett enkelt och snabbt hjälpmedel i deras beslut, säger Hampus Dahlstedt, VD och medgrundare allabrf.se

allabrf.se har utvecklat ett index som består av sju viktiga parametrar: skuldsättning, avgiftsnivå, kassaflöde, hyresintäkter, drift- och underhållskostnader, räntekostnader och skatteskyldighet (”äkta”/”oäkta”). Varje parameter rankas först individuellt baserat på gränsvärden, därefter läggs de samman i ett viktat index. Indexet är utvecklat av allabrf.se’s expert inom BRF-ekonomi.

– Alla föreningar är olika och har olika förutsättningar men vi tror att vi har lyckats identifiera sju parametrar som tillsammans ger en balanserad bild över bostadsrättsföreningen ekonomiska situation, säger Rana Toubal, expert inom BRF-ekonomi och medgrundare allabrf.se

Högsta betyg (AAA) innebär att bostadsrättsföreningen är synnerligen solid ur ett ekonomiskt perspektiv och en nära riskfri investering för spekulanter. Betyget har enbart utgivits till ca 1-2% av alla bostadsrättsföreningar i Sverige. Lägsta betyg (C) innebär att bostadsrättsföreningen har akuta ekonomiska problem, vilket kan resultera i högre månadsavgifter och/eller kapitaltillskott för bostadsrättsföreningens medlemmar.

– En AAA förening är äkta och ofta skuldfri. Den har låga avgifter och goda hyresintäkter från lokaler eller hyresrätter samtidigt hålls driftskostnader och räntekostnader låga. Ett positivt kassaflöde innebär också ofta att föreningen kan sänka sina avgifter i framtiden. Tillsammans ger dessa faktorer en mycket trygg investering för en spekulant, säger Rana Toubal, expert inom BRF-ekonomi och medgrundare allabrf.se

Betygssystemet har testats och kalibrerats under flera månader för att vara så rättvisande som möjligt för Sveriges bostadsrättsföreningar. För att ytterligare kvalitetssäkra systemet appliceras betyg endast på bostadsrättsföreningar där den underliggande datan har kontrollerats. Idag finns betyg på ca 3000 stora och populära bostadsrättsföreningar och varje månad rankas ytterligare ca 500 föreningar.

– Man skulle kunna tro att alla AAA-föreningar finns i innerstaden. Men faktum är att det finns fantastiska AAA-föreningar utspridda i hela landet, t.e.x Gävle, Uppsala, Västerås, Halmstad och Lund, säger Rana Toubal, expert inom BRF-ekonomi och medgrundare allabrf.se.

Inom kort kommer privatpersoner även kunna beställa en mer fördjupad analys av en bostadsrättsförening. I denna rapport analyseras alla sju parametrar individuellt över flera år och jämförs med medelvärden för kommunen och Sverige.

10 bostadsrättsföreningar med betyget AAA (tabell)

 

Betyg Bostadsrättsförening Kommun
AAA Bostadsrättsföreningen Agenten nr 18 Gävle
AAA Bostadsrättsföreningen Skarpetegen Göteborg
AAA Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 1 Halmstad
AAA HSB Bostadsrättsförening Linero Lund
AAA Bostadsföreningen Pilen utan personlig ansvarighet Malmö
AAA Bostadsrättsföreningen Apeln Nr 7 Solna
AAA Bostadsrättsföreningen Skinnarviksberget nr 2 Stockholm
AAA Bostadsrättsföreningen Harven 58 Stockholm
AAA HSB Bostadsrättsförening 10 Åsvid Uppsala
AAA HSB Bostadsrättsförening Soldaten Västerås